top of page

Historie

123.png

Klaptoft A/S er en stor, succesfuld svineproduktion med mod og lyst til at ekspandere.

Vi tror på, at den fremtidige svineproduktion i Danmark vil blive koncentreret i forholdsvis store selskaber, og det ønsker vi at være en del af. Derfor blev det daværende Klaptoft Svineproduktion i april 2020 et aktieselskab under navnet Klaptoft A/S. 

Virksomheden er stiftet af Torben Poulsen. Til dagligt tager han sig af indkøb, salg, personale og bogholderi. 

Nedenfor er det muligt at få et historisk overblik over, hvordan Torben Poulsen og Klaptoft A/S er kommet dertil, hvor de er i dag. 

Historik:

1984 – 1996: Driver en minkfarm med 1.200 tæver.

1991 – 2003: Driver TP-Hytten, der producerer hytter til udendørs grise. (10 – 12 ansatte)

1995: Køber gården Klaptoft i Velling, hvor Torben Poulsen også bor på i dag.

1995: Starter op med udendørs søer. (250 stk.)

2003: Har 1.100 søer på friland, men der bygges stalde, så alle grise kommer ind.

2007: Udvider til 1.700 søer

2009: Køber smågriseejendom (Bandsbølvej 34)

2010: Køber slagtesvinsejendom (Skuldbølvej 4)

2013: Køber Houmvej 8 + Fladhøjvej 1, Hemmet. (Bygninger er solgt, men 142 ha. jord er beholdt)

2013: Får nyt silo- og blandeanlæg på Nørbæk 22.

2014: Udvider med 1.300 søer inkl. smågrisestalde, så der i alt nu er 3.000 søer.

2016: Får nyt silo- og blandeanlæg på Bandsbølvej 34.

2017: Bygger nyt maskinhus på Bandsbølvej 34.

2017: Starter Prima Svin A/S sammen med Thomas Søby Carstensen. (1.600 søer)

2017: Køber Nørbæk 14, der er en ejendom med 24 ha. jord.

2018: Køber ejendom på Mærskvej ved Bork med 40 ha. jord.

2018: Køber ejendom på Tarmvej ved Bork med 25 ha. jord.

bottom of page