top of page

Personalepolitik

123.png

Klaptoft A/S ønsker at drive en moderne produktion med både gode produktionsresultater og høj indtjening. Dette skal ske med størst muligt hensyn til både naboer og det øvrige lokalsamfund.

                            

Vi ønsker derfor at tiltrække dygtige og engagerede medarbejdere, som sammen med ledelsen kan opfylde de mål, som er sat for virksomheden.

Klaptoft A/S vægter systematik og orden højt, hvilket også skal gælde for vore medarbejdere.

Vi ønsker, at alle medarbejdere bidrager til ”Teamwork”, hvor alle medarbejdere byder ind med deres bidrag til samarbejdet.

Ejeren behandler alle medarbejdere med respekt, og forventer også det samme fra dem.

 

Nedenfor er der i punktform redegjort for virksomhedens politik på forskellige områder.

Beklædning:

 • Klaptoft A/S stiller arbejdstøj og fodtøj til rådighed.

 • Arbejdstøjet vaskes på arbejdspladsen.

 • Arbejdstøjet må ikke forlade arbejdspladsen.

Pauser:                             

 • Der afholdes pause kl. 9.00 – 9.30 og 12.00 – 12.30.

 • Medarbejderen betaler selv sine pauser.

Fællesmøder:                 

 • Der afholdes ugentlige produktionsmøder.

 • Derudover vil der i hvert kvartal blive afholdt et møde, hvor vi gennemgår forskellige emner og nye tiltag.

Sygdom:                    

 • 0 – 6 måneders ansættelse: Klaptoft A/S betaler ingen sygeløn.

 • Efter 6 måneders ansættelse: Medarbejderen betaler selv første sygedag, hvorefter Klaptoft A/S udbetaler sygeløn svarende til 80 % af lønnen - dog max højeste dagpengesats.

 • Efter 4 ugers sygdom overgår medarbejderen til kommunens sygeløn. 

Dyrevelfærd:

 • Klaptoft A/S vægter dyrevelfærd højt.

 • Det er forbudt at slå dyrene.

 • Raslepinde er til at rasle med - ikke til at slå med.

 • Mødebrædder er til at møde med - ikke til at slå med.

Lejligheder/huse:           

 • Bor medarbejderen til leje i lejligheder/huse tilhørende Klaptoft A/S, modregnes huslejen før lønnen udbetales.                         

 • Det er forbudt at ryge indendørs i lejligheder/huse tilhørende Klaptoft A/S.

 • Der må ikke holdes husdyr i lejligheder/huse tilhørende Klaptoft A/S.

 • Bor medarbejderen til leje hos Klaptoft A/S, skal både indendørs og udendørs arealer være ryddelige og pæne.

 • Stopper ansættelsen hos Klaptoft A/S fraflyttes lejemålet samtidig.

Stempelur:                      

 • Der stemples ind ved arbejdets begyndelse, men først efter man er omklædt og klar til at arbejde.

 • Der stemples ud ved arbejdets afslutning - før omklædning og bad.

 • Det er totalt forbudt at stemple ind eller ud for andre end en selv.

Madordning:                  ​

 • Alle medarbejdere skal deltage i madordning. Maden købes hos den lokale købmand og indkøbes på skift af en medarbejder.

 • Regningen deles mellem medarbejderne, når måneden er gået, og trækkes fra lønnen før udbetaling.

 • Vedrørende ansatte i Hemmet, så sørger de selv for madordning, som de selv administrerer.

 • Klaptoft A/S betaler kaffe og te.

Efteruddannelse:     

 • De ansatte tilbydes at deltage i relevante faglige kurser og møder.

Barsel:                      

 • Virksomheden betaler til Barsel.dk, som så udbetaler medarbejderens barsel.

Rygning:                   

 • Det er totalt forbudt at ryge på hele virksomhedens område.

Alkohol:                           

 • Alkohol må ikke nydes eller være på arbejdspladsen.                                      

 • Dog accepteres alkohol i frokostrummet ved særlige lejligheder.

Karantæne:                     

 • Det er ikke tilladt for medarbejdere ansat hos Klaptoft A/S at have svin hjemme.

 • Ved besøg i stalde på andre svinebedrifter, skal den enkelte medarbejder holde mindst 24 timers karantæne.

 • Ved besøg på udenlandske svinebedrifter er karantænetiden 48 timer.

Traktor/truck/bil:           

 • Kørsel med traktor/truck/bil skal ske på en stille og rolig måde. Vi accepterer ikke vild kørsel.

 • Privat kørsel i bil tilhørende Klaptoft Svineproduktion er totalt forbudt.

 • Kun personer med gyldig kørekort må køre virksomhedens køretøjer.

bottom of page